EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Wat is EMDR?:logo

Letterlijk vertaald betekent EMDR: ‘door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken’.

Traumatische herinneringen zijn nare gebeurtenissen die een blijvend negatief effect heeft op iemands leven, vaak gekenmerkt door heftige emoties, levendige beelden en fysieke reacties daarop. Geluiden, geuren of beelden kunnen de gevoelens en beelden van die nare gebeurtenis steeds weer levendig terugkomen in het huidige leven met alle fysieke reacties erbij.

EMDR zorgt ervoor dat die spanning (psychische lading), zal verminderen en vaak zelfs helemaal zal verdwijnen. Zo is iemand weer in staat om aan de oude ervaring terug te denken zonder die nare ‘oude’ emoties.

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de EMDR-behandelmethode bij zowel enkelvoudig- als meervoudige problematiek uiterst effectief is.                 Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden.

Het doel van EMDR is dus: Oude (nare)ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen verwerken om de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

Wanneer kun je (onder andere) EMDR inzetten:

 • Diverse angsten en fobieën zoals:
 • Vliegangst
 • Angst voor tandarts
 • Sociale angst
 • Faalangst
 • Angst voor black-out
 • Spinnenangst
 • Rijangst
 • Paniek
 • Nachtmerries
 • Dwanggedachtes
 • Pestverleden
 • Weinig zelfvertrouwen/onzekerheid
 •  Overval of inbraak

Reacties zijn gesloten.